Kontakt og support

Logen v/Kim Kristianson, Manøvej 70, 2. th. 4700 Næstved
Tlf: 3645 2520 - Ingen fast tlf.tid, er jeg hjemme tager jeg telefonen.
E-mail: mail@logen.dk

Opret profil

For at kunne bruge Logen og få mails fra Logen skal du oprette en profil.
Du skal bl.a. vælge aldersgrupper og områder. Du må gerne vælge flere af hver, det vil være en god idé. Ud fra hvad du vælger her vil du se hvad der er af arrangementer og Logeklubber i de aldersgrupper og områder, men kun dem du har TILMELDT dig til!
Aldersgrupper: Vælg de aldersgrupper du har alder til, du kan også vælge færre eller flere(hvis du gerne vil hente inspiration fra de andre aldersgrupper), det bestemmer du selv.
Områder: Der er både landsdele og byer. OBS: Vælger du f.eks. Østsjælland er København ikke med. Så husk at vælge BÅDE de byer og landsdele, du er interesseret i.
Du skal mindst vælge din egen by og din egen landsdel for at få mails og kunne se de arrangementer og Logeklubber, der er i dit område.
Valget af aldersgrupper og områder kan også ændres, når du har oprettet din profil(under Indstillinger).

Din email

Når du har oprettet din profil vil du modtage en email med et aktiveringslink. Denne mail kan godt havne i dit spamfilter.
Det kan også ske med andre mails fra Logen, da der bliver sendt rigtig mange mails ud fra Logen. Og så kan nogle mailprogrammer tro, at mails fra Logen er spammails. Det kan være meget irriterende, hvis man netop gerne vil modtage Logemails i sin indbakke. Derfor vil det være en god idé, når du modtager aktiveringsmailen eller andre Logemails, at tilføje Logen som Kontaktperson i dit mailprogram. Desuden kan du tilføje mail@logen.dk som Sikker afsender i dit mailprogram.

Profilbillede

Efter du er oprettet som medlem kan du i den øverste menu vælge "Indstillinger - Profilbillede" og der lægge dit billede ind.

Har du ikke et profilbillede er det svært at skrive Logepost til dig f.eks. efter et arrangement. Det er lettere at genkende et billede end at huske et profilnavn ! Desuden får du en lille gave på 20 kr, som indsættes på din Logekonto, første gang du får dit billede godkendt.

For at lægge sit profilbillede ind på profilbilledesiden er der tre trin nederst på siden:

  1. Klik på "Vælg fil" for at vælge dit billede.
  2. Når du har fundet billedet, skal du markere det og klikke på "åbn".
  3. På profilbilledesiden - klik på "Hent billedet".
  4. Du kan nu se billedet, men du er ikke færdig. Hvis det er nødvendigt, kan du dreje billedet her. Du kan også beskære billedet, ved at flytte rundt på den markerede firkant. Firkanten kan også gøres mindre.
  5. Billedet til højre er som dit billede kommer til at se ud. Når du synes det er som det skal være, så klik under det store billede på "Send profilbillede til godkendelse hos Logen". Så er du færdig.

Du vil så modtage en mail, når dit billede er godkendt. Det kan også blive afvist, hvis det ikke er tydeligt nok - tænk lidt på et billede til et kørekort.

OBS: Fremgangsmåden kan variere afhængig af den computer/enhed du bruger.

Vis profil

Når du får vist en profil ved at klikke på et profilnavn, kan du se info om profilen.

Vil du sende Logepost til profilen, skal du klikke på knappen "Skriv Logepost" (øverst til venstre på siden) - s? kommer der en skriveboks frem, hvor du kan skrive din besked. Når du er færdig med at skrive og har klikket på "Send Logepost" kan du evt. lukke skriveboksen igen.

Til venstre på siden kan du tilføje profilen til din favoritliste, så profilen er let at finde for dig på et senere tidspunkt. Så kan du klikke p? Søg/Vis medlemmer og genfinde din "favorit" under "Favoritter"

Der er også et skrivefelt, hvor du kan skrive din personlige note til denne profil. Du vil måske skrive profilens rigtige navn, eller "Bent fra hytteturen", et tlf.nr eller noget helt andet. Men det er kun dig der kan se din note til denne profil.

Profilmarkering

Hvis du mener en profil har opført sig upassende, kan du her vælge én af de to muligheder herunder. Du kan anonymt:

  1. Fortælle profilen hvad DU mener er ok eller ikke ok i forbindelse med Logen. Du har her mulighed for anonymt at give et andet Logemedlem en vejledende markering, hvis du mener vedkommende har udvist upassende adfærd - der er ingen andre konsekvenser.
  2. Stemme for en udelukkelse fra Logens debat i én måned. Du har her mulighed for at stemme for en udelukkelse fra debatten i én måned. Er der 5 forskellige profiler, der indenfor de sidste 3 døgn har stemt for en udelukkelse i 30 dage, bliver konsekvensen, at profilen ikke har adgang til at skrive i debatten i 30 dage.
  3. Din markering er helt anonym - modtageren har ingen mulighed for at se hvem der har afsendt markeringen. Hvis du afgiver en markering, får modtageren straks en mail fra Logen, om at der er kommet en markering. Modtageren kan så logge ind og læse markeringen og altså læse hvad du har skrevet som grund til markeringen.

OBS: Afgiver du en markering, kan du ikke afgive en ny markering før om 14 dage! - d.v.s. max én markering pr. 14 dage!

Din markering er helt anonym - modtageren har ingen mulighed for at se hvem der har afsendt markeringen. Hvis du afgiver en markering, får modtageren straks en mail fra Logen, om at der er kommet en markering. Modtageren kan så logge ind og læse markeringen.

Du afgiver en profilmarkering ved at finde profilen, og derefter finde Profilmarkering, og så klikke på "Læs mere".


(Hop til toppen af siden)

Oversigtssiden

Oversigtssiden er den første side du ser, efter du har logget dig ind. Du kan her se de 10 nyeste medlemmer i din landsdel og din alder +/- 10 år. Send gerne en kort velkomsthilsen - det er dejligt som ny at blive budt velkommen. Desuden kan du se de debatemner, hvor de 5 nyeste debatindlæg er.


(Hop til toppen af siden)

Logepost

Logepost er vores interne beskedsystem. Her kan du sende/læse/besvare Logepost. Når der bliver sendt Logepost får modtageren besked. Er modtageren logget ind, får modtageren vist en rød boks, hvor der står at der er kommet ny Logepost. Er modtageren ikke logget ind, bliver der sendt en rigtig email til modtageren, hvor der står at der er kommet ny Logepost.

Du kan desuden se din sendte post og slette post.


(Hop til toppen af siden)

Søg/vis medlemmer

På denne side kan du få vist de profiler, du har tilføjet din favoritliste.

Du kan også søge en profil ud fra et profilnavn eller dele af profilnavnet

Og så kan du få vist de profiler der er tilmeldt en bestemt aldersgruppe/område, f.eks. Rød Loge i København.

Desuden kan du se statistik for de forskellige landsdele/byer. Her vises hvor mange profiler der er tilmeldt de forskellige byer/landsdele. Der tælles også dem med, som måske ikke bor i landsdelen/byen og som heller ikke er i aldersgruppen - alle tælles med, altså også dem der vil modtage mails som inspiration.


(Hop til toppen af siden)

Debat

Debatten er inddelt i en række katagorier. Klikker man på en kategori vises der en liste over de debatemner, der har været i denne kategori.

Finder du en spændende debat, kan du vælge at klikke på knappen "Følg med i denne debat". Så vil du modtage en email med de kommende indlæg i denne debat. Du kan altid framelde dig dette igen. Opretter man en debat eller deltager man i en debat modtager man automatisk email ved nye debatindlæg. Man kan dog også slå det fra.


(Hop til toppen af siden)

Indstillinger

Klikker du på "Indstillinger" får du vist dine indstillinger. Det er også her du kan lægge dit profilbillede ind.

Klikker du på "Ret profilindstillirger" kan du rette dine indstillinger. Husk at klikke på "Opdater" nederst på siden, når du har lavet dine rettelser.

Du kan også her få vist din profil som andre ser den.

Desuden kan du her slette din profil.


(Hop til toppen af siden)

Logekonto

Det er fra logekontoen tilmeldingsgebyret til arrangementer på 5 kr bliver trukket. Der er også enkelte arrangementer, hvor det fulde beløb skal betales fra Logekontoen. Der er arrangementer som er arrangeret af Logen, det kan være f.eks. Logefester eller Logebowling.

Øverst kan du se saldoen på din Logekonto. Du kan herfra indbetale penge til din Logekonto.

Nederst vises en liste over dine indbetalinger og hvad du evt. har brugt penge til.


(Hop til toppen af siden)

Kontingent

Kontingent betales fra fanebladet "Kontingent" som findes under menupunktet "Logekonto". Kontingentbeløbet skal være på din Logekonto først, for det er fra din Logekonto kontingentet betales. Så først skal du indbetale til din Logekonto, og derefter gå til kontingentfanen og dér betales kontingentet så fra din Logekonto.


(Hop til toppen af siden)

Arrangementer

Klikker du på "Arrangementer" i den øverste menu vises en liste med de arrangementer, der er i de aldersgrupper og områder(byer+landsdele), du har valgt. Desuden vises i samme liste de arrangementer, der er i de Logeklubber, du er tilmeldt. For at få mere info om et bestemt arrangement kan du klikke på arrangementets overskrift(vist med rød skrift). Så kommer du til arrangementsiden, og her kan du læse mere samt TIL/FRAMELDE dig. Som udgangspunkt skal man ALTID TILMELDE SIG et arrangement man vil deltage i. Når du er på arrangementets side er der en tekst der fortæller om hvad arrangementet går ud på. Du kan desuden bl.a. se antal tilmeldte mænd og kvinder, hvor mange pladser der er sat af i alt og Ambassadørens profilnavn.

BEMÆRK i øvrigt fanerne "Tilmeldte" og Arrangementvæg"(medmindre Ambassadøren har valgt at den kun må ses af dem der er tilmeldt). Klikker du på tilmeldte vises dem der er tilmeldt. Klikker du på Arrangementvæg vises arrangementets væg. På væggen kan man skrive kommentarer, spørgsmål eller sjove bemærkninger. Er man tilmeldt arrangementet modtager man en e-mail, når der er nogen der skriver noget nyt på denne væg. Dette kan frameldes. Alle arrangementer, Logeklubber og Logeklubarrangementer har sin helt egen væg.

Arrangementer i Logen skal oprettes som et arrangement(eller Logeklubarrangement) i Logen. D.v.s. man skal ikke annoncere et arrangement på en lokalvæg, i debatten eller andre steder.

Til Logens arrangementer deltager kun medlemmer af Logen.dk, og det skal fremgå af deltagerlisten(som alle deltagere kan se), hvem der deltager. Undtagelse: Kommer man som en samlet gruppe Logemedlemmer til et større eksternt arrangement, f.eks. et foredrag, er det selvfølgelig stadig et Logearrangement.

Ved arrangementer, oprettet fra 1/2-2019, hvor Logens medlemmer betaler direkte til Ambassadørens konto, skal Ambassadøren ALTID til arrangementet fremvise en oversigt(eller flere) til deltagerne for hvordan de indbetalte penge er blevet brugt. Større poster skal dukumenteres med faktura.


(Hop til toppen af siden)

Logeklubber

En Logeklub er en gruppe medlemmer, som mødes jævnligt til en bestemt aktivitet. F.eks. kan man have en vandregruppe, som er en Logeklub. Dem der er medlem af denne Logeklub, vil så modtage information om de enkelte Logeklubarrangementer, der er i denne Logeklub. Logeklubber er også tilknyttet en bestemt aldersgruppe og et bestemt område.
Når du er logget ind kan du klikke på "Logeklubber" i menuen til venstre. Så vises en liste med de Logeklubber, der er i de aldersgrupper og områder(byer+landsdele), du har valgt. For at få mere info om en bestemt Logeklub kan du klikke på Logeklubnavn(vist med rød skrift). Så kommer du til Logeklubbens side, og her er der en tekst der fortæller om hvad Logeklubben går ud på. Du kan desuden bl.a. se antal tilmeldte mænd og kvinder, hvor mange pladser der er sat af i alt og Ambassad?rens profilnavn. Der kan godt være mere end én Ambassadør i en Logeklub.

N?r du er tilmeldt en Logeklub vil du modtage mails om de Logeklubarrangementer, der er i Logeklubben.

BEMÆRK i øvrigt fanerne "Tilmeldte" og Logeklubvæg"(medmindre Ambassadøren har valgt at den kun må ses af dem der er tilmeldt). Klikker du på tilmeldte vises dem der er tilmeldt. Klikker du på Logeklubvæg vises Logeklubbens væg. P? væggen kan man skrive kommentarer, spørgsmål eller sjove bemærkninger. Er man tilmeldt Logeklubben modtager man en e-mail, når der er nogen der skriver noget nyt på denne væg. Dette kan frameldes. Alle arrangementer, Logeklubber og Logeklubarrangementer har sin egen væg.

En Logeklubs arrangementer skal annonceres som Logeklubarrangementer. Undtagelse: mødes man f.eks. fast en gang om ugen på samme tid og samme sted kan dette skrives i Logeklubbens tekst, og Ambassadøren skal så ikke oprette et arrangement hver uge.

En Logeklubs arrangementer er kun for medlemmer af Logeklubben. Undtagelse: Kommer man som en samlet gruppe Logemedlemmer til et større eksternt arrangement, f.eks. et foredrag, er det selvfølgelig stadig et Logeklubarrangement.

Logeklubber må ikke oprettes med det formål at reklamere for eksterne klubber/grupper/foreninger. Eksterne klubber/grupper/foreninger er grupper, hvis arrangementer ikke annonceres på logen.dk, men f.eks. via egen mailliste eller via en anden hjemmeside. Logeklubber må heller ikke bruges til at bede om Logens medlemmers email-adresser.


(Hop til toppen af siden)

Logeklubarrangementer

Logeklubarrangementer er arrangementer der afholdes i en bestemt Logeklub. Du skal være medlem af Logeklubben for at kunne se Logeklubbens arrangementer. Ellers fungerer de ligesom almindelige arrangementer, med til/framelding o.s.v.


(Hop til toppen af siden)

Oprettelse af arrangementer/Logeklubber/Logeklubarrangementer

Alle der har en profil kan oprette disse.

I menuen kan man klikke på Arrangementer/Logeklubber og så vælge hvad man vil oprette. Dem der opretter kalder vi Ambassadører.

Når man opretter skal man tage stilling til hvilken aldersgruppe og område man vil sende arrangementet/Logeklubben til(dette gælder ikke ved Logeklubarrangementer, da de "kun" sendes/vises til dem der er medlem af Logeklubben). Man kan kun sende til en aldersgruppe/område. Det er for at give medlemmer mulighed for at vælge til eller fra. Får man en mail med et arrangement der foregår i f.eks. Blå Loge(52-75 år) skal man som medlem være sikker på at det er den aldersgruppe der møder op.

Vil man gøre lidt ekstra ud af sit arrangement/Logeklub, har man mulighed for at vise billeder sammen med teksten. Det gør man ved, f.eks. før man opretter arrangementet/Logeklubben, at oprette en billedmappe, som så hører til arrangementet/Logeklubben. Billedmapper oprettes uden "Indstillinger". Når arrangementet/logeklubben så oprettes vælger man den billedmappe, der skal vises til arrangementet/Logeklubben. Billeder kan roteres/beskæres før de lægges ind i en billedmappe.

Arrangementer og Logeklubber bliver sendt til godkendelse før de bliver sendt ud. Det er for at undgå SPAM-mails eller mails som ikke er relevante for Logen. Når man som Ambassadør har fået godkendt to arrangementer/Logeklubber bliver man "betroet ambassadør". Det betyder, at man kan sende Arrangementer/Logeklubber/Logeklubarrangementer ud direkte, uden at de først skal godkendes. DOG skal der være mindst 6 timer i mellem hver udsendelse for at kunne sende ud direkte.

Når man har fået udsendt sit arrangement/Logeklub/Logeklubarrangement kan man finde det i en af listerne over arrangementer/Logeklubber.

Har du oprettet et arrangement eller en Logeklub, vil du i listen over arrangementer/logeklubber øverst få vist "dine" arrangementer/Logeklubber. Klik på "amb" yderst til højre for at administrere dit arrangement/Logeklub/Logeklubarrangement.

Man kan ændre teksten, antal pladser, skrive din egen kommentar til de enkelte tilmeldinger, angive om der er betalt(hvis der er betaling med). Man kan skrive en deltagerliste ud samt sende en e-mail til dem der er tilmeldt. Desuden kan man ved arrangementer/Logeklubarrangementer sende én(kun én!) reminder(en ekstra husker) ud til modtagergruppen for at gøre opmærksom på sit arrangement/Logeklubarrangement. Og man kan slette sit arrangement/Logeklub/Logeklubarrangement

Det gør det let og sjovt at administrere sine arrangementer/Logeklubber/Logeklubarrangementer.

En Logeklubs Ambassadør kan blandt Logeklubbens medlemmer "udnævne" ekstra Ambassadører, som så også kan administrere Logeklubben(PS: og f.eks slette den).

En rigtig spændende mulighed med Logeklubber: En Logeklubambassadør kan give tilladelse til, at alle Logeklubbens medlemmer kan oprette arrangementer i Logeklubben. Giver klubbens Ambassadør tilladelse til dette, er det ikke sådan, at alle klubbens medlemmer bliver Ambassadører for Logeklubben. Men alle klubbens medlemmer kan oprette et arrangement i Logeklubben og så være Ambassadør for dette Logeklubarrangement.
Er der f.eks. en biografklub, kan det være en fordel at alle klubbens medlemmer selv har mulighed for at oprette en biftur. Så bliver Logeklubbens Ambassadør(er) ikke rodet ind i noget med de enkelte(og måske mange) Logeklubarrangementer. Arrangementer skal så ikke på denne måde "gå igennem" Logeklubbens Ambassadør og administreres af denne. Det kan Logeklubbens medlemmer så selv klare med denne nye mulighed.

Har man f.eks. lyst til at deltage i en "privat" madklubordning, hvor man spiser privat sammen 6-8 stykker af gangen med andre f.eks. fra Østerbro (eller kbh., eller hvod man nu synes) kan man oprette en Logeklub med et max. på f.eks. 30 personer. Man er så ikke som Ambassadør "forpligtet" til at være den der står for Logeklubbens arrangementer(når Logeklubben oprettes vælger man, at alle Logeklubbens medlemmer må lave arrangenter). Man skriver desuden i teksten om Logeklubben, at alle klubbens medlemmer er velkomne til at oprette arrangementer for Logeklubbens medlemmer. Logeklubbens væg kan man så bruge til i fællesskab at finde rammerne for Logeklubben. Logeklubbens Ambassadør kan desuden vælge, at klubvæggen kun må ses at dem der er tilmeldt Logeklubben.

Når det er et begrænset antal personer på f.eks. 30, vil man forholdsvis hurtigt lære en del af disse at kende, selvfølgelig hvis man deltager jævnligt i Logeklubbens arrangementer. Det er lidt lettere at danne et netværk og lære folk lidt bedre at kende, når det er de samme 30 personer der deltager i Logeklubbens arrangementer. Sammenlignet med hvis man laver madklubarrangementer i f.eks. hele Orange/rød Loge i København, hvor der måske er op mod 1000 personer, der så vil modtage tilbudet om at deltage i et spisearrangement.

Madklubber er valgt som et eksempel. Men mange aktiviteter er velegnede som Logeklubber, hvor alle Logeklubbens medlemmer kan lave arrangementer for Logeklubben. Det kan være vandreklubber, spilleklubber, gå-i-byen-sammen klubber, bio-klubber, badminton-klubber, arrangementer-med-børn klubber, ja, hvad har DU lyst til?


(Hop til toppen af siden)

Ventelister

Der er tilknyttet en automatisk venteliste til arrangementer, Logeklubber og Logeklubarrangementer.

Er man f.eks. mand, og er der ikke flere herrepladser, bliver tilmeldingsknappen ikke vist. I stedet vises en "Skriv mig på venteliste" -knap. Ventelisten fungerer sådan, at hvis der pludselig bliver en ledig herreplads, vil alle herrer på denne venteliste få en e-mail om at der nu er en ledig plads. Og så er det den der tilmelder sig først der får pladsen. Ofte er der nogen der framelder sig kort før et arrangement afholdes og så er det fint hurtigt at få besat den tomme plads.

OBS: Modtager man en email om at der er en ledig plads, og når man ikke at tilmelde sig før pladsen er optaget(af en anden), skal man tilmelde sig ventelisten igen!

Har man tilmeldt sig ventelisten til et arrangement kan man selvfølgelig slette sig fra ventelisten igen. Det gør man samme sted som hvor man tilmeldte sig ventelisten.


(Hop til toppen af siden)

For få medlemmer i mit område

I nogle områder er der endnu ikke så mange medlemmer. MEN - er du en af dem der savner flere medlemmer i netop DIT område, kan du selv gøre noget. Jeg vil foreslå, at du skriver en pressemeddelelse til lokalaviserne i området. Jeg har selv skrevet til de fleste lokalaviser i Danmark, men det er lettere at få et indlæg med i en lokalavis, hvis det kommer fra én fra lokalområdet. Du kan som udgangspunkt bruge teksten herunder(ret det der er understreget):

PRESSEMEDDELELSE
dato

Single i Dinby ??

Er du single og vil du gerne udvide din vennekreds med andre på din egen alder - og samtidigt få nogle gode oplevelser, så læs videre......

Logen er nu kommet til Bynavn og det giver mulighed for at få en spændende fritid med nye bekendsskaber og oplevelser. Men det ville være rigtig godt med nogle flere medlemmer, så hvad med at prøve det ?
Alle medlemmer kan deltage i og selv oprette lokale arrangementer. Arrangementerne er inddelt i aldersgrupper. Det kan f.eks. være bifture, spilleaftener, sport, private middage, rejser, fester, noget med børnene og meget andet. Man kan også få inspiration til lokale arrangementer ved at se hvad der sker i andre byer, f.eks. København, hvor der sker meget i Logen.

Eller hvad med at lave din helt egen "Logeklub" ? Så er det den samme gruppe personer, der mødes jævnligt til en bestemt aktivitet. Man deler en interesse og lærer de andre i Logeklubben bedre at kende. Det kan være en madklub (med eller uden børn), en filmklub, en rejseklub, en vandreklub......igen - mulighederne er mange.

Oven i købet er det gratis at prøve Logen som rigtigt medlem. Man kan deltage i to arrangementer før man skal betale kontingent, og det er i øvrigt kun på 100 kr pr. år. Når man bliver medlem og har uploadet sit profilbillede, får man desuden en velkomstgave på 20 kr, som indsættes på ens helt private Logekonto.

Logen har eksisteret i K?benhavn siden 1997 og der har været afholdt over 6000 arrangementer.

Se mere på www.logen.dk

Venlig hilsen
Navn
Adresse
Postnummer, By
Tlf: xxxxxxxx


(Hop til toppen af siden)