Priser:

Kontingent er 100 kr pr. år(12 mdr. frem i tiden fra man betaler kontingent). Betales fra din Logekonto, som alle Logemedlemmer har.

Det koster 5 kr i tilmeldingsgebyr at tilmelde sig til et arrangement - trækkes fra din Logekonto når du tilmelder dig et arrangement.

Man kan ikke komme til at betale mere end 150 kr i tilmeldingsgebyrer i et kalenderår. D.v.s til efterfølgende arrangementer skal der ikke betales tilmeldingsgebyr.


Prøv det først

Er du nyt medlem, kan du vælge at prøve Logen først, før du betaler kontingent:

Baggrunden for Logens priser er, at:

Betingelser

Privatlivspolitik

Hvilke oplysninger opbevares

Ved oprettelse af profil i Logen opbevares kun “Almindelige personoplysninger”. D.v.s. Navn, email, postnr, fødselsdato, køn. Desuden kan medlemmer vælge at skrive en profiltekst samt uploade et eller flere billeder.
Der opbevares ingen former for “Følsomme personoplysninger”.
Der foretages ingen validering af de oplysninger, som medlemmerne oplyser.

Hvorfor opbevares oplysningerne

Personoplysningerne opbevares for at medlemmerne kan få vist og deltage i relevante arrangementer og diverse grupper(f.eks. Logeklubber).

Hvor opbevares data

Personoplysninger opbevares hos Dandomain( https://www.dandomain.dk/ ) i Randers, som er en af Danmarks største webhoteludbydere.

Hvor længe opbevares data

De af medlemmet indtastede oplysninger gemmes indtil:

Samarbejdspartnere

Ved afsendelse af email til profilen anvendes Mailgun - se evt. https://www.mailgun.com/gdpr .

Dataansvarlig

Logens dataansvarlige er: Kim Kristianson - mail@logen.dk - 3645 2520.

Klagevejledning

Ønsker du at klage, kan det ske til Datatilsynet f.eks. ved at skrive til dt@datatilsynet.dk .