Priser:

Kontingent er 100 kr pr. år(12 mdr. frem i tiden fra man betaler kontingent). Betales fra din Logekonto, som alle Logemedlemmer har.

Det koster 5 kr i tilmeldingsgebyr at tilmelde sig til et arrangement - trækkes fra din Logekonto når du tilmelder dig et arrangement.

Man kan ikke komme til at betale mere end 150 kr i tilmeldingsgebyrer i et kalenderår. D.v.s til efterfølgende arrangementer skal der ikke betales tilmeldingsgebyr.


Prøv det først

Er du nyt medlem, kan du vælge at prøve Logen først, før du betaler kontingent:

Baggrunden for Logens priser er, at:

Betingelser